dom do samodzielnego wykończenia69,5m2
Bez pozwolenia na budowę

Szczegóły projektu:

Ilość kondygnacji: parter + piętro
Powierzchnia zabudowy: 69,5m2
Powierzchnia netto domu: 74,6m2
Wysokość budynku:7,8m
Dach: dwuspadowy
Konstrukcja: moduły SIP


 

Technologia i konstrukcja
Autorska Technologia SIPDOM

Ściany: panele SIP 17,5 cm
Strop: prefabrykowany strop z belek POSI JOIST
Dach: dwuspadowy, więźba drewniana, 35st / prefabrykowany stop POSI JOIST
Wentylacja: mechaniczna

energooszczędność
Projekt zgodny z WT 2021

Zapewniona odpowiednia izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych:
U ściany < 0,20 W/(m²*K)
U dachu < 0,15 W/(m²*K)
U okien < 0,9 W/(m²*K)
U podłóg < 0,3 W/(m²*K)

oraz wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną:
EP < 70 [kWh/(m²*rok)]

przed zamówieniem

Obiekty powstają w oparciu o moduły. Oferujemy indywidualne projekty dostosowane pod potrzeby użytkowników. Każdy obiekt musi zostać dostosowany pod miejscowy plan zagospodarowania terenu lub warunki zabudowy. Moduły stanowią konstrukcję, natomiast rozmieszczenie pomieszczeń i program użytkowy dobieramy indywidualnie pod potrzeby inwestora. Materiały wykończeniowe i elewacyjnie dobieramy indywidualnie w zależności od warunków finansowych. Każdy obiekt może być zaprojektowany jako „inteligentny budynek”. Oferujemy różne etapy wykończenia, w tym również pod klucz.

Informacje techniczne

Powierzchnia zabudowy: Powierzchnia terenu, zajęta przez budynek w stanie wykończonym, bez tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdów (PN-ISO 9836: 1997)
Powierzchnia netto domu: Powierzchnia domu to suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń bez powierzchni użytkowej piwnicy, garażu, kotłowni i strychu. Na poddaszu, pod skosami dachu do powierzchni użytkowej uwzględniono powierzchnię wg zasady:
– tam gdzie wysokość pomieszczenia ma powyżej 2,2m powierzchnia jest liczona w 100%,
– pomiędzy 1,4m a 2,2m (wysokości pomieszczenia) w 50%,
– poniżej 1,4m powierzchnia nie jest brana pod uwagę
Wysokość budynku: Wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy
Kubatura: Objętość budynku, liczona zgodnie z normą PN-ISO-9836:1997, czyli wraz z przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi (ścianami, stropem, dachem i podmurówką).